PROGRAMA EDUCATIVO DE SENSIBILIZACIÓN POLA IGUALDADE DE XENERO YO PUEDO SER...
Ya tenemos ganadores

Traballa a igualdade na túa aula!
Descobre a contribución da muller ao longo da historia.

Divertídevos cunha chea de dinámicas prácticas de traballo e xogo de roles e investigade no voso ambiente en busca de referentes próximos.

Descarga o noso material didáctico exclusivo!

Dentro do material ofrecémosche diversos contidos e actividades (de carácter non obrigatorio para participar no concurso) que che axudarán a traballar o tema co teu alumnado e a enfocar o voso traballo de participación no concurso.

Cada unha das 4 unidades didácticas está centrada nunha das áreas que propoñemos abordar no traballo de participación e todas elas constan das seguintes partes.

  1. Introdución

  2. Evolución histórica desde a antigüidade ata hoxe
    Mulleres da historia

  3. Pautas de investigación. Actualidade
    Mulleres pola historia

  4. Exercicios prácticos
    para traballar na aula ou coa familia

Descárgaas aquí e empecemos a facer historia!