PROGRAMA EDUCATIVO DE SENSIBILIZACIÓN POLA IGUALDADE DE XENERO YO PUEDO SER...
Ya tenemos ganadores

De entre todos os temas posibles para un programa escolar, por que este?

Este programa de sensibilización nace co obxecto de axudar á transmisión de valores de respecto, contribuíndo a favorecer a igualdade real e efectiva entre nenos e nenas, para axudarlles a reflexionar sobre a súa propio potencial, crer nas súas posibilidades, de forma que poidan alcanzar as súas metas e lograr ser o que queiran ser.

Cremos firmemente no poder dos nenos e as nenas como axentes de cambio da nosa sociedade, e que tal cambio se consegue adquirindo a Competencia social e cidadá para relacionarse e interactuar, interpretar de forma crítica os medios sociais e culturais desde o principio de igualdade, e permitindo que cada neno e nena desenvolva un bo autoconcepto e adquira confianza sobre o seu potencial por medio da Competencia en autonomía e iniciativa persoal.

No programa "Yo puedo ser..." ofrecémosche materiais para a aula cos que poderás traballar co teu alumnado:

O descubrimento e valor do papel da muller, tanto ao longo da historia como na actualidade.
O empoderamento infantil, dotándolles das ferramentas e o coñecemento para elevar a súa confianza e potencial ata lograr as súas metas e ilusións.
A loita contra os estereotipos de xénero no ámbito laboral.
A educación en igualdade e valores, mostrando modelos de profesións non estereotipadas.

Só un 7,5% dos referentes que aparecen nos libros de texto son mulleres

Se non se estudan é coma se non existisen, de aí a necesidade de visibilizar as enormes contribucións que realizaron as mulleres ao longo da historia e de recuperar estes referentes esenciais da civilización.

Que di a lei?

Pola súa parte, a LOMCE, continúa con este compromiso nos seus obxectivos e por medio das Competencias chave e está incluído no currículo en varias áreas curriculares.

Por outra banda, a Comisión de Igualdade do Congreso aprobou recentemente unha iniciativa para aumentar a presenza de mulleres nos libros de texto e recoñecer así o seu necesario papel na historia, e fálase xa dunha futura materia obrigatoria sobre igualdade.